Deep dive sessies digitale transformatie - info

Infographic deep dive sessies

In het opleidingsonderdeel 'deep dive sessies' van atelier 2 rusten we directieleden, leidinggevenden en digitale trekkers uit met een gereedschapskist vol tools om toekomstige digitale uitdagingen zonder weerstand en met voldoende technologische bagage aan te gaan. De bouwstenen van digitale transformatie, hoe je hier mensgericht mee omgaat en verschillende vernieuwende technologieën komen aan bod. Dit alles vrij high level, maar om alles tastbaar te maken en direct inzetbaar in de praktijk, wordt de theorie meteen toegepast op een zelfgekozen case. Zo ga je terug naar je bestuur met een rugzak vol bruikbare tools om je organisatie doorheen de digitale transformatie te leiden en met een zeer toepasbaar en concreet voorbeeld van digitale aanpak voor een hedendaagse uitdaging. We doen aan kruisbestuiving tijdens de sessies; we gaan in gesprek met elkaar om kennisdeling te stimuleren en zaadjes te planten voor toekomstige digitaliseringsprojecten.

We raden vanuit SHIFT elke leidinggevende aan om deze opleiding te volgen om zo de strategie inzake digitale transformatie en de aanpak van concrete digitale projecten verspreid te krijgen over de ganse organisatie. Per organisatie kunnen ook een aantal digitale trekkers aangeduid worden die de opgedane kennis uit de deep dive sessies meteen implementeren in digitaliseringsprojecten. Voor hen worden er later nog meer hands on opleidingen voorzien. Je kan deze (en alle andere opleidingen) terugvinden op onze infopagina over atelier 2.

Kick-off

De kick-off van deze deep dive sessies vindt plaats op 29 januari 2024. Elke leidinggevende die geïnteresseerd is om een traject van deep dive sessies digitale transformatie te volgen is van harte uitgenodigd.

Op dit moment hoef je nog geen specifieke case te hebben. Tijdens dit startevent kan je inspiratie opdoen voor jouw uit te werken case. 

Dit vindt plaats in Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk, zaal Aula in 't Forum (Doorniksesteenweg 145 Kortrijk) van 10u tot 12u.

Plattegrond VIVES – Campus Kortrijk

Case en opdracht

Je bepaalt als deelnemer zelf welke case je wil aanpakken en achteraf lokaal wil toepassen. Je definieert een uitdaging uit je reële en actuele werksituatie die te maken heeft met de impact van een groeiende digitale leefwereld en neemt deze mee als leidraad doorheen het hele traject.

Voorbeelden van cases kunnen zijn:

  • Van mijn burgerprofiel app naar een gemeente/stadsapp
  • Opvolging en rapportering werkopdrachten
  • Dossierlastmeting sociale dienst
  • Gebouwenbeheer - informatie afstemmen op elkaar 
  • Vereenvoudigen aanvraag omgevingsvergunningen
  • Onboarding van nieuwe medewerkers
  • Zalenbeheer
  • Uitbetaling premies (🎦 voorbeeld uit Harelbeke)

 

Na de kick-off stellen we de groepen samen aan de hand van gezamenlijke interesses en uitdagingen. In de opdracht werk je aan de hand van de aangebrachte modellen, concepten en theorieën aan een analyse van de uitdaging en formuleer je een aanpak in de praktijk.

Het is niet de bedoeling dat er een klassieke paper wordt geschreven, maar eerder dat er een overzichtelijke en samenvattende presentatie wordt gemaakt die dan wordt gepresenteerd op het eindevent.

Doorheen het traject worden er ook per groep online coachingsessies voorzien voor de verdere uitwerking van de cases en opdracht. Tijdens deze sessies is er de mogelijkheid om al jullie vragen te stellen en worden jullie begeleid en geholpen door docenten. We voorzien ook een platform via Microsoft Teams om ervaringen te delen en feedback te vragen.

Het is niet noodzakelijk om een case te hebben om deel te nemen aan de deep-dive sessies! Er zal doorheen het traject voldoende inspiratie zijn om mee aan de slag te gaan. Het kan wel een trigger zijn om de organisatie / dienst / werking kritisch te bekijken wat nieuwe perspectieven en verbeteringen kan opleveren. Indien je na de sessies niet aan de slag gaat met een case is dat even goed. De focus van de deep-dives ligt op bewustmaking. 

Schrijf je hier in voor een case

Traject en thema’s

Het traject bestaat uit 4 thema’s die te maken hebben met digitale transformatie. De case die jij gekozen hebt, zal 4 sessies doorlopen, telkens over een ander thema. Tijdens elke sessie bekijk je (samen met je groep) hoe het thema van de sessie van toepassing is op jouw case.

Per thema voorzien we 10 momenten waarop je de sessie rond dat thema kan volgen. Je kiest dus een voor jou geschikt moment per thema.

Eindevent

Op donderdag 25 april 2024 organiseren we een eindevent waarop we de gezamenlijke cases van elke groep aan elkaar voorstellen. Op die manier kan je de opgedane kennis uit alle cases meenemen naar je eigen organisatie en hoef je niet opnieuw het warm water uit te vinden.

Dit vindt plaats in Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk, zaal Aula in 't Forum (Doorniksesteenweg 145 Kortrijk) van 10u tot 12u.

Plattegrond VIVES – Campus Kortrijk

 

Inschrijven

We vragen om zoveel mogelijk in te schrijven voor 18 december 2023 zodat we heel snel een duidelijk overzicht hebben van het aantal deelnemers, maar er kan ook na 18 december nog ingeschreven worden. 

Per sessie laten we +/- 30 deelnemers toe. Je kan per thema kiezen uit 10 mogelijke momenten om een sessie te volgen.

Inschrijven kan niet langer via het online inschrijvingsformulier aangezien de eerste sessies gestart zijn. 

Je kan wel nog mailen naar shift@harelbeke.be en dan bekijken we wat we kunnen doen.