Atelier 5 | Governance

Toekomstgerichte organisatie

 

De regio Zuid-West-Vlaanderen trekt aan hetzelfde zeil als het gaat over digitale transformatie.


 

Zo kon iedereen zich vinden in de regionale visie: 

“De lokale besturen van de regio werken samen aan een betere dienstverlening, waarbij de digitale transformatie een hefboom is om een warme, toegankelijke en lokale dienstverlening te verankeren.” 

Om deze visie ook effectief te implementeren werd deze verankerd in een grootschalig programma bestaande uit verschillende deelprojecten. Eén van deze projecten is dit SHIFT project. Er lopen ook nog andere projecten zoals ‘website van de toekomst’, ‘virtuele assistent’, ‘burgerloket’, ‘digitaal sociaal dossier’, ….  

Het SHIFT project is bedoeld om het breder programma gericht te kunnen uitvoeren en enkele kritische elementen (zoals vorming voor medewerkers) versneld mogelijk te maken. Het project vormt een stroomversnelling als hefboom van het bredere programma. 

Aangezien het project een onderdeel is van dit ambitieus programma stellen we onszelf doorheen de duurtijd van het project vragen rond methodiek, gemeentelijke en regionale roadmap en gemeenschappelijke toekomstige investeringen en onderzoeken we hoe we na de (gesubsidieerde) looptijd van SHIFT deze zaken kunnen verderzetten. 

Binnen atelier V werd in 2023 vooral ingezet op kennisdeling en bekendmaking van waar SHIFT voor staat. Dit zowel binnen als buiten de regio Zuid-West-Vlaanderen. Zo werd een grootschalig netwerk opgebouwd om het project verder te doen slagen. 

Doorheen 2024 en 2025 wordt ingezet op het uittekenen van een regionale strategie. Aan de hand van evaluaties van de deeltrajecten van SHIFT wordt een methodiek afgeklopt om de regio ook na 2025 verder te laten shiften. Binnen dit regionaal kader wordt nagedacht over financiële consequenties en mogelijke investeringstrajecten. 


 

Nieuws over het Atelier 5 | Governance