Atelier 3 | Poolen en inventarisatie

We delen wie we hebben

 

In tijden van de war on talent is het van belang om het aanwezige (menselijke) kapitaal zo optimaal en maximaal mogelijk in te zetten. We gaan werken op twee dimensies.


Poolen en samenwerken

In atelier III wordt de samenwerking tussen de lokale besturen geconcretiseerd. De bedoeling is om IT-collega's makkelijker te laten samenwerken, maar om bepaalde profielen ook te delen. We doen dit aan de hand van twee specifieke strategieën.

 1. Opleidingen: in atelier II worden alle IT-profielen opgeleid in ITIL. Dat maakt dat ze hetzelfde vocabularium spreken en dat de werkprocessen al grotendeels gelijklopen.

 2. Besturen warm maken om profielen te delen: Het is nog niet ingeburgerd om profielen over gemeentegrenzen heen te gaan delen. Aan de hand van verschillende stappen willen we deze zienswijze gaan SHIFTEN. 

  • Opzet pooling aan de hand van een specifieke case: bijna alle lokale besturen stelden de vraag om een DPO aan te stellen om te delen over de regio. 

   • Aan de hand van een noden- en behoefteanalyse wordt de inhoud van de taken en de opzet ifv aanwerving verfijnd. 

   • Deze analyse resulteert in enkele mogelijke scenario’s om samen te werken.

   • De besturen nemen een beslissing, kiezen een voor hen toepasselijk scenario en uiten die aan de hand van een engagementsverklaring wat een aanwerving op lange termijn mogelijk maakt.

   • Deze ‘testcase’ wordt samen met de stuurgroep geëvalueerd om een poolingsformat voor de regio te gaan bepalen.

Gezamenlijke taakstelling

We inventariseren en uniformiseren de in de regio gebruikte hard- en software en gaan binnen eenzelfde visie en volgens dezelfde standaarden stroomlijnen. We bundelen waar mogelijk en wenselijk. Deze samenwerking en operationalisering zullen zorgen voor duidelijke schaalvoordelen.

De inventarisatie gebeurt aan de hand van het VlaVirGem platform van vzw V-ICT-OR. SHIFT ondersteunt de besturen om het platform aan te vullen en staat in nauw contact met V-ICT-OR om het platform toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.


 

Nieuws over het Atelier 3 | Poolen en inventarisatie