Atelier 1 | Dienstverlening

Een dynamiek van dienstverlening

 

Digitale dienstverlening is van cruciaal belang voor moderne lokale besturen. Daarmee voldoen ze aan de stijgende verwachtingen van hun burgers en verbeteren ze de efficiëntie en transparantie van hun werking. Met de regio Zuid-West-Vlaanderen zetten we samen stappen in twee belangrijke dienstverleningscases.


 

Digitaal tekenen en verzenden

Brieven afprinten, ondertekenen en dan opnieuw inscannen om ze te bewaren, om vervolgens via de klassieke post te verzenden? Daar willen we als regio komaf mee maken. We kiezen resoluut voor een digitale flow. Dat betekent dat we digitaal ondertekenen én digitaal verzenden mogelijk maken.

“Iedereen mee in digitaal tekenen en verzenden!”

Lees meer!

 

Regionaal meldpunt

Moderne dienstverlening? Dat is je melding op één plek doorgeven én feedback ontvangen. Dankzij technologische tools verloopt het registreren en opvolgen van meldingen vlot en efficiënt. We zetten in op transparantie en communicatie, en trekken de regionale kaart. We zoeken naar opportuniteiten in uniformiseren en standaardiseren.

“Een melding plaatsen en opvolgen, dat moet kunnen met enkele klikken."

Lees meer!

 

E-inclusie

Vanuit het project zetten we sterk in op e-inclusie, ook wel digitale inclusie genoemd. E-inclusie is belangrijk voor digitale dienstverlening omdat het niet alleen de toegang tot diensten vergroot, maar ook bijdraagt aan een meer inclusieve, rechtvaardige en innovatieve samenleving. Het versterkt de positieve impact van digitalisering op individuen en gemeenschappen en helpt de digitale kloof te overbruggen.  

Doorheen het volledige project maken we steeds de ‘e-inclusiereflex’ en zetten we in op gebruikerspanels, e-inclusieadviesgroepen en gebruikersonderzoek.  

"Samen bouwen we aan een digitale toekomst voor iedereen!"