De regio Zuid-West-Vlaanderen telt dertien steden en gemeenten die elke dag garant willen staan voor een warme, nabije en toegankelijke lokale en bovenlokale dienstverlening aan 314.810 inwoners. Om het niveau van deze dienstverlening in de toekomst te kunnen blijven aanhouden is elke gemeente tot het inzicht gekomen dat een digitale transformatie noodzakelijk is. Iedereen stoot vandaag op grenzen: zowel financieel als capaciteit. Er is een grote bewustwording dat het roer om moet.De gemeenten van de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn tot het besef gekomen dat ze deze omslag elk apart nooit of veel te traag kunnen maken. Samenwerken met de gemeenten en intergemeentelijke instrumenten van de regio is noodzakelijk, niet in het minst omdat zo kennis en expertise en middelen kunnen worden gepoold, maar ook omdat gericht kan worden gewerkt aan standaardisatie, gemeenschappelijke trajecten en effectief inzetten van resources. De transitie naar de gewenste situatie vormt de kern van een gemeenschappelijk programma en dit project.

Hoe we dit gaan aanpakken